Sulkunen, Sari Profile Page
Sulkunen, Sari
PHD. Senior researcher
Finnish Institute for Educational Research
P.O.Box 35
40014 University of Jyväskylä, Finland
tel. +358 14 260 3238
mobile +358 40 762 9559
...

Curriculum Vitae

 • 1992 – 1997: Studies in Finnish language (major), literature and education at the University of Jyväskylä, Finland.
 • 1997: Master’s degree with qualification as a Finnish language (mother tongue) teacher
 • 1997 – 2006: Researcher at the Finnish Institute for Educational Research  & lecturer at the Open University of Jyväskylä
 • 2006 – 2007: Senior researcher in the Department of  languages at the University of Jyväskylä
 • 2007: Doctoral degree in Finnish language, Faculty of Arts and Humanities, University of Jyväskylä. Thesis “Text Authenticity in International Reading Literacy Assessment: Focusing on PISA 2000”
 • 2007 – 2008: Researcher at the Finnish Institute for Educational Research
 • 2008 – Senior researcher at the Finnish Institute for Educational Research

Main Publications

 • Linnakylä, P., Malin, A., Blomqvist, I. & Sulkunen, S. 2000: Lukutaito työssä ja arjessa. Aikuisten kansainvälinen lukutaitotutkimus Suomessa. National Board of Education & Finnish Institute for Educational Research.
 • Sulkunen, Sari 2002: Suomalaisten aikuisten vapaa-ajan lukemistottumukset. Lukukokeen laatijan näkökulma. In E. Mattila & E. Olkinuora (eds) Koulutus, kasvatus ja arviointi. Kasvatustieteellisiä arviointitutkimuksia koulutuksen kehittämiseksi.Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja A:198.
 • Linnakylä, P. & Sulkunen, S. 2002: Millainen on suomalaisten nuorten lukutaito? In J. Välijärvi & P. Linnakylä (eds) Tulevaisuuden osaajat. PISA 2000 Suomessa. Finnish Institute for Educational Research & National Board of Education.
 • Linnakylä, P., Sulkunen, S. & Arffman, I. (eds) 2004. Tulevaisuuden lukijat. Suomalaisnuorten lukijaprofiileja. PISA 2000. Finnish Institute for Educational Research. University of  Jyväskylä.
 • Sulkunen, S. 2004a. Millaiset tekstit ovat nuorten mieleen? Lukukoetekstien autenttisuus suomalaisnuorten kulttuurissa. In Linnakylä, Sulkunen & Arffman (eds). Tulevaisuuden lukijat. Suomalaisnuorten lukijaprofiileja. PISA 2000. Pages 5 – 31. Finnish Institute for Educational Research. University of  Jyväskylä.
 • Sulkunen, S 2004b. PISAn tekstit opetussuunnitelman näkökulmasta. In Linnakylä, Sulkunen & Arffman (eds). Tulevaisuuden lukijat. Suomalaisnuorten lukijaprofiileja. PISA 2000. Pages 33 – 48. Finnish Institute for Educational Research. University of  Jyväskylä.
 • Linnakylä, P. & Sulkunen, S. 2005. Suomalaisnuorten lukutaito ja
 • – harrastus. In P. Kupari & J. Välijärvi (eds) Osaaminen kestävällä pohjalla. PISA 2003 Suomessa. Finnish Institute for Educational Research & Ministry of Education.
 • Sulkunen, S. 2007a. Authentic Texts and Finnish Youngsters: A Focus on Gender. In P. Linnakylä & I. Arffman (eds) Finnish Reading Literacy. When quality and equity meet. Finnish Institute for Educational Research. University of Jyväskylä.
 • Sulkunen, S. 2007b. The National Framework Curriculum for Reading Literacy in Finland. In P. Linnakylä & I. Arffman (eds) Finnish Reading Literacy. When quality and equity meet. Finnish Institute for Educational Research. University of Jyväskylä.
 • Sulkunen, S. 2007c. Text Authenticity in International Reading Literacy Assessment. Focusing on PISA 2000. Jyväskylä Studies in humanities 76. University of Jyväskylä.
 • Välijärvi, J., Kupari, P., Linnakylä, P., Reinikainen, P., Sulkunen, S., Törnroos, J. & Arffman, I. 2007. The Finnish success in PISA – and some reasons behind it 2. PISA 2003. Finnish Institute for Educational Research. University of Jyväskylä..
 • Sulkunen, S. 2010. Supporting adolescent struggling readers: elements of good practices. The Finnish Educational Journal of Kasvatus 41 (2), 166 – 179.
 • Sulkunen, S. & Arffman, I. (in press). Choosing Engaging Reading Materials. In C. Garbe, K. Holle & S. Weinhold (eds) ADORE-project. Teaching adolescent struggling readers. A comparative study of good practices in European countries. Frankfurt: Peter Lang.

Research & Projects

 • 2009 – Progress in International Reading Literacy Study (IEA/PIRLS)
 • International assessment of 4th graders’ reading comprehension
 • 1998 – 2005, 2007 – Programme for International   Student Assessment (OECD/ PISA)
 • 2007 – 2008: Teaching Struggling Adolescent Readers (ADORE) 2007–2008
 • A comparative study of good practices in European countries Funded by the EU’s Socrates programme
 • 1997 – 2000: Second International Adult Literacy Survey (OECD/SIALS)

 Research focus: reading literacy, international reading literacy assessment, authentic assessment and text authenticity in assessment and instruction