Prezentări și Publicații

Prezentări și Publicații

Prezentarea proiectului ISIT în cadrul Conferinței internaționale „Impactul programului de formare continuă pentru profesori Lectura și scrierea pentru dezvoltarea gândirii critice”, Cluj-Napoca, 22 iunie 2014

ISIT - RWCTIC Conference

 

Informații despre proiectul ISIT în cadrul raportului anual al Asociației LSDGC România (pag. 5 – 6 și 9 – 11)

ALSDGC raport CD 2013-2014

ALSDGC Newsletter 1/ 2014

 

Scurte informații referitoare la implementarea proiectului ISIT au fost incluse în cadrul rapoartelor semestriale ale Asociației LSDGC România (a se vedea pagina 29 din ambele rapoarte) tuturor organizațiilor europene membre ale International Development in Europe Committee (IDEC). IDEC este comitetul din cadrul International Literacy Association (ILA) în care activează toate asociațiile membre ILA din Europa.

IDEC National reports 2015

IDEC National reports July 2014

 

Articolul Mariei Kovacs – publicat în revista Consilierul de lectură, anul I, nr. 2, 2015

Dezvoltarea competentelor de literatie în toate disciplinele de studiu

 

Raport național (România) - elaborat în cadrul proiectului ISIT

ISIT National Report Romania